LŐTÉRI REND

 • Az íjászedzés helyszíne lőtérnek minősül.

 • A lőtér veszélyes helyszín! A szabályok szándékos vagy véletlen be nem tartása, súlyos sérüléshez vezethet!

 • Lőtéren csak olyan személy tartózkodhat, aki a Lőtéri Rendet és a lőtérvezető urasításait magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint nem áll alkohol vagy más kábító hatású szer alatt.

 • Egyesületi tag akkor vehet rész az edzésen, ha előzőleg aláírásával tudomásul veszi a Lőtéri Rendben foglaltakat, és nincs lejárt tagdíjtartozása.

 • Nem egyesületi tag akkor vehet részt az edzésen, ha a lőtérvezető engedélyezi, valamint aláírásával tudomásul veszi a Lőtéri Rendben foglaltakat, és igazolja, hogy az adott hónapra az esedékes hozzájárulást befizette.

 • Lőtérvezető az alábbi személyek valamelyike lehet: Fonyódi Péter, Kovács Zsolt, Jenei Attila. A lőtérvezető megbízhat mást az edzésvezetéssel, de csak az egyesület felnőtt tagjai közül, akit arra megfelelőnek tart.

 • Abban az esetben, ha a lőtérvezető távozik, meg kell bízna egy főt, aki helyettesíti és feladatát ellátja távollétében.

 • A kiskorú viselkedéséért, testi épségéért a hozzá tartozó íjász, nagykorú hozzátartozója, illetve az edzés vezetője felelős.

 • Látogatók, nézők kizárólag az edzés vezetője által kijelölt helyen tartózkodhatnak.

 • Csoportos íjászatot lőtérvezető nélkül gyakorolni TILOS!

 • Ne nyúlj mások felszereléséhez!

 • Dohányzás a lőtéren TILOS!

 • A gyakorlás ideje a lőtéren elsősegély felszerelést kell tartani!

 • Az edzés a lőtér vezetőjének utasítására veszi kezdetét.

 • A lőállásban levő íjászt NE ZAVARD!

 • Minden edzés előtt ellenőrizd a felszerelésed épségét, csak hibátlan felszerelést használj!

 • A vesszőt az idegre helyezned, az íjat megfeszítened csak lőállásban, a cél irányába szabad, ha a lőtérvezető engedélyezte!

 • Az idegre helyezett vesszővel ne forgolódj, TILOS!

 • Ha vészhelyzetet észlelsz, engedd le az íjat, lőni TILOS!

 • A lövészet közben ne beszélgess zavaróan, hangosan, fölöslegesen!

 • Ha egy nyílvessző a lővonal elé esik, meg kell várnod, míg a melletted levők lőttek és csak azután veheted fel a vesszőt, ha a lőtérvezető engedélyezi.

 • Ha problémád van, lépj hátra és jelezd a lőtérvezetőnek, de ne zavard a többieket!

 • Sűrű találatoknál a lövészetet fel kell függeszteni, és ki kell szedni a vesszőket a céltáblából!

 • A kilőtt vesszők összegyűjtése, keresése valamint a vesszőfogók bármilyen más okból történő megközelítése kizárólag a lőtérvezető jelzésére történhet.

 • A céltábla felé közeledve, vegyél fel minden vesszőt a földről, bárki is a gazdája!

 • Vesszőkeresést a lőálláson kívül csak a lőtérvezető engedélyével lehet megkezdeni, amikor a szomszédos állásban sem lőnek!

 • Mikor valaki a célból egy nyílvesszőt távolít el, ne állj mögé, TILOS!

 • Mások nyílvesszőit ne húzd ki a célból, csak ha megkértek rá!

 • Bármilyen rendellenességet, akadályt, problémát, hibát vagy sérülést észlelsz, azonnal jelezd a lőtérvezetőnek.

 • A kisebb sérülések esetén a sérültet elsősegélyben kell részesíteni.

 • Nagyobb sérülés esetén a sérültet megfelelő elsősegélyben kell részesíteni, orvoshoz szállítani, esetleg mentőt hívni.

 • Íjjal okozott, lőtt sérülés esetén a rendőrséget ki kell hívni.

 • Az edzésnek akkor van vége, amikor a lőtérvezető arra utasítást ad.

 • Ha az edzésen különleges esemény történik, azt a lőtérvezető jegyzőkönyvben rögzíti.

 • A Lőtéri Rendet az edzések időtartama alatt a jól látható helyen ki kell függeszteni.

 • A nem szabályozott kérdésekben a lőtérvezető utasításai az irányadóak.

 • A Lőtéri Rend nem ismerete nem mentesít a felelősség alól.

 • Minden tagunktól és lőtérlátogatóktól elvárjuk, hogy figyeljen a lőtér rendjére, tisztaságára, valamint az eszközök rendeltetésszerű használatára

© 2014 by Sárköz Í. E.                                                                                                                                                                                      Proudly created by KZS

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now